Hướng dẫn ESIM.NET

Hướng dẫn phân quyền phần mềm quản trị Trung Tâm

08:42 | 17/04/2017
Các bước thực hiện công việc phân quyền người dùng trong hệ thống phần mềm quản trị trung tâm Ngoại Ngữ Digalaxy SIMA.NET

Thực hiện theo 4 bước như sau:

   1_ Tạo vai trò người dùng.
   2_ Cấp quyền thao tác cho vai trò người dùng: vai trò này thao tác trên chi nhánh nào, nếu có nhiều chi nhánh thì tích vào nhiều dòng ở đây.
   3_ Tạo người dùng mới.
   4_ Cấp vai trò cho người dùng (nếu người này kiêm nhiều chức năng thì tích nhiều vai trò cho người này)

Nếu cần reset mật khẩu cho user này. Ta đăng nhập quyền administrator, sau đó sửa người dùng, rồi nhập lại mật khẩu 2 lần cho họ là được (nhập mật khẩu mới).

Xem video hướng dẫn phân quyền người dùng


Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ về
Phone: 0932116679
Các tin khác